Odběrová místnost AeskuLab

Laboratoře AeskuLab nabízí a zajišťují:

  • široké spektrum rutinních a specializovaných vyšetření, s možností bezplatné konzultace s lékaři a vysokoškolskými pracovníky laboratoří,
  • zelené linky do jednotlivých laboratoří,
  • celorepublikový svoz vzorků prostřednictvím vlastní svozové služby,
  • žádanky a odběrový materiál, včetně materiálu pro cytologická vyšetření,
  • distribuce výsledků v tištěné podobě (dostupné bezplatně i elektronickou poštou formou zabezpečeného protokolu),
  • správa, evidence a likvidace biologického odpadu, zajištění souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem, včetně informační povinnosti směrem k obcím s rozšířenou působností.
Ceník laboratorních vyšetření

PROVOZNÍ DOBA:

Pondělí–pátek 07:00-13:00

ADRESA: Padělky II 3957, 760 01 Zlín
KONTAKT: 703 891 675
WEBOVÉ STRÁNKY: www.aeskulab.cz

Naleznete nás také na Facebooku!

FACEBOOK


Kdo jsme

V červnu 2018 proběhla fúze AeskuLab Holding, a.s. s Unilabs Holding Czech Republic a.s., která se stala nástupnickou společností.

Firma AeskuLab Holding, a.s., (pod původním názvem Svět Zdraví, a. s.) vstoupila na český trh v roce 2006 postupným nákupem nestátních zdravotnických zařízení. AeskuLab je významným, stabilním a uznávaným partnerem zdravotnických profesionálů a dynamicky rostoucí společností.

Součástí skupiny jsou společnosti AeskuLab k.s. a AeskuLab Patologie, k.s., které poskytují široké spektrum laboratorních vyšetření po celé České republice.

Svým klientům – z řad ambulantních lékařů, zdravotnických zařízení, samoplátců – poskytujeme včasnou a komplexní diagnostickou péči a to jak v rutinních, tak i vysoce specializovaných vyšetřeních prakticky ve všech oblastech moderní diagnostiky (klinická biochemie, hematologie, klinická imunologie a alergologie, lékařská mikrobiologie, lékařská a forenzní genetika) včetně vyšetření histologické a cytologické laboratoře. Spolupracujeme i s veterinárními ordinacemi.

Základní biochemická a hematologická vyšetření realizujeme v nejbližší regionální laboratoři, specializovaná vyšetření jsou pak od lékařů převážena a prováděna v jedné ze tří centrálních laboratoří – v Praze, Ostravě a Mostišti (nemocniční laboratoř – Nemocnice sv. Zdislavy). Kromě laboratoře v Mostišti má charakter nemocniční laboratoře také laboratoř polikliniky v Praze – Vysočanech, která funguje v 24hodinovém režimu.

Laboratoře jsou akreditované dle normy ČSN EN ISO 15189. Laboratoře AeskuLab mají smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami v České republice.

AeskuLab Patologie, k.s., člen Unilabs Holding Czech Republic a.s., provádí kompletní bioptická a cytologická vyšetření již od roku 1993.

Činnost AeskuLab Patologie zahrnuje celé spektrum oboru patologie, se zvláštním zaměřením na diagnostiku nádorů prsu, kožní patologii vč. zánětů, patologii zažívacího traktu, gynekopatologii a uropatologii.

Velké zkušenosti má naše pracoviště zejména s vyšetřováním neurochirurgických případů, převážně nádorů CNS dospělých i dětí a spolupracuje jako konzultační centrum pro kolegy z celé ČR.

V současné době je ve společnosti AeskuLab Patologie zavedena evropská norma ISO EN 15189 a laboratoř je nositelem prestižního Osvědčení o akreditaci č. 234/2011. Laboratoř má špičkové technické vybavení, provádí i peroperační zmrazená vyšetření. V případě zájmu nabízíme realizaci klinickopatologických seminářů.